Visste du att...

Spelutvecklarindex 2023 visar på uppgång fortfarande

swegame spelutveckling fatshark jobb

Spelutvecklarindex 2023

Spelutvecklarindex är alltid intressant läsning för alla som är intresserade av den svenska spelbranschen. Här är lite saxat från den senaste upplagan.

Svenska spelsindustrins omsättning växte till 32,5 miljarder kronor under 2022 vilket är en ökning med 18% i de svenskregistrerade bolagen. Totalt inklusive dotterbolag i utlandet omsatte den svenska branschen 86,5 miljarder kronor, en ökning på 47%.

8445 anställda
De svenska spelföretagen växer, och sysselsatte 8 445 personer under 2022 på plats i Sverige samt 16 494 personer utomlands. Den globala ökningen är framför allt förvärvsdriven. I Sverige nyanställdes 501 personer, en ökning med drygt 6%.

23,4% är kvinnor
Totalt 1 977 tjänster på spelföretag i landet innehas av kvinnor, det motsvarar en andel på drygt 23%. Bland nytillkomna till branschen var 44% kvinnor.

154 nya spelutvecklare
104 bolag startade under 2022, dessa tillsammans med 50 nytillkomna äldre bolag som ändrat verksamhet till spelutveckling, resulterar att det i december 2022 fanns 939 aktiva företag, en ökning med 20% jämfört med 2022.

Många köper in sig i bolag
2022 rapporterades 31 investeringar och förvärv varav sex hade ett affärsvärde över en miljard kronor. Svenska bolag var i 26 av fallen köpare och i nio av affärerna var svenska bolag säljare.

Miljarder till staten
De tio mest lönsamma bolagen betalade tillsammans in över 2,6 miljarder kronor i bolagsskatt på sina vinster.

Ännu mer skatter
De tio största arbetsgivarna har sammanlagt betalat 1,4 miljarder kronor i löneskatter.

23 bolag synas av folk som inte kan spel
Okej, lite taskigt, men läs investeringsforum eller ibland ekonominyheter så håller du nog med… i alla fall; 23 svenska bolag är noterade på börsen i Sverige. Tillsammans omsatte de 61 miljarder kronor under 2022.

Fortsatt glada siffror som synes, men vi får se hur det går 2023 då det som alla vet blivit lite sämre tider och många har fått lämna sina uppdrag – eller till och med blivit ersatta av AI som basunerats ut rätt hårt i media.

Vill du läsa mer utan kommentarer som den ovan… då hittar du Spelutvecklarindex 2023 här.

Spelutvecklarkväll i Stockholm förra december.