Visste du att...

Thunderful har köpt upp utvecklaren Coatsink

Fler svenska uppköp

Den här gången är det Thunderful Group som har öppnat upp plånboken och köpt upp en brittisk utvecklare.

En massa stålar
Thunderful Group AB förvärvar 100 procent av den brittiska spelutvecklingsstudion Coatsink Software Ltd. Thunderful kommer att betala 23 miljoner Pund i förskott, varav 11,5 miljoner betalas kontant och 11,5 miljoner i nyemitterade Thunderful-aktier.

Dessutom kommer Thunderful att betala en earn-out-komponent som baseras på Coatsinks resultat 2021 och 2022. Ersättningen, som kommer att betalas i en blandning av kontanter och Thunderful-aktier, begränsas till 42,5 miljoner Pund, och kommer endast erläggas om Coatsink överstiger sina finansiella mål för 2021 och 2022. Den totala maximala köpeskillingen för förvärvet är således 65,5 miljoner Pund.

Coatsink, med huvudkontor i Sunderland, Storbritannien, bildades i december 2009 av Tom Beardsmore och Paul Crabb. De senaste utmärkelserna inkluderar den kritikerrosade Oculus Quest-lanseringstiteln Shadow Point, Oculus Go-titeln Augmented Empire, partnerskapet med Boneloaf on Gang Beasts och det publicistiska partnerskapet avseende det framgångsrika Onward.

”Vi har etablerat en bra relation med grundare och nyckelmedarbetare på Coatsink och tror att deras starka arbetsetik och företagskultur kommer att vara ett mycket värdefullt och starkt komplement till Thunderfuls befintliga verksamheter. Förvärvet är ett bra första exempel på hur vi tänker utnyttja koncernens kraftfulla kassaflöde framöver.”, säger Brjann Sigurgeirsson, vd Thunderful Group.

Förvärvet är i linje med Thunderfuls strategi att expandera inom segmentet Games genom att ingå attraktiva avtal plattformsägare och som utgivare. Förvärvet gör det möjligt för båda företagen att påskynda och stärka såväl pågående som framtida utvecklingsprojekt.

För närvarande arbetar Coatsink med fem projekt, vilket inkluderande Jurassic World Aftermath och Transformers Battlegrounds bland andra. Därutöver bedrivs flera projekt gällande externa produktionsuppdrag och publicering. Sammantaget kommer dessa stärka Thunderfuls befintliga pipeline 2021 och 2022.

Coatsink förblir en oberoende utvecklingsstudio och kommer att rapporteras som en del av Thunderful Games.