Visste du att...

Tankar om svenska tankar

World of Tanks Blitz

Mer svenskt stål i World of Tanks. Senaste uppdateringen har svenska tankar.

Emil och hans vänner
Emil är en av de nya tillskotten och han är en tuff rackare och han kommer inte ensam. Filmen visar lite mer om vad uppdateringen bjuder på. Du kan även läsa mer på WOT-sidan.