Visste du att...

Oneplus ger hittelön om du hittar buggar

Oneplus lanserar ett hittelönprogram

Oneplus stärker sin cybersäkerhet med två nya säkerhetsinitiativ: Oneplus Security Response Center och ett samarbetet med Hackerone för ett proaktivt skydd mot hot.

Oneplus Security Response Center
Oneplus presenterar idag lanseringen av två nya initiativ som stärker användarnas skydd mot cyberattacker. Först ut är det nya Oneplus Security Response Center som erbjuder en hittelön till experter och hackare som upptäcker och rapporterar potentiella hot mot Oneplus-system.

OnePlus Security Response Center anlitar akademiker och säkerhetsexperter för att upptäcka, avslöja och åtgärda problem som skulle kunna påverka säkerheten i OnePlus system, men även hjälpa till med att proaktivt värja sig mot potentiella hot.
Genom att aktivt söka efter och rapportera OnePlus-relaterade säkerhetsproblem i det nya hittelönsprojektet kan dessa experter erhålla en hittelön på mellan 50 och 7 000 dollar, beroende hur stort det aktuella hotet är.

Hackers
Dessutom inleder Oneplus ett nytt samarbete med Hackerone, en erkänd hackerdriven säkerhetsplattform. Oneplus får därmed möjligheten att dra nytta av Hackerones nätverk av säkerhetsexperter, vilket ger företaget möjligheten att upptäcka och åtgärda säkerhetshot innan de hinner utnyttjas av externa krafter.

Samarbetet med Hackerone ger Oneplus insikter från säkerhetsforskare, akademiker och oberoende experter, vilket ger större möjlighet upptäcka potentiella hot mot OnePlus-system. Samarbetet inleds som ett pilotprogram, dit valda forskare bjuds in för att testa hur bra Oneplus system står emot potentiella hot. Ett liknande projekt för allmänheten väntas lanseras under 2020.
Alla inbjudna forskare skickar in sina rapporter via Hackerone.

”Oneplus värnar verkligen om användarnas integritet och den information de anförtror oss. Dessa två projekt visar på vår hängivenhet till att skydda våra användares data genom ännu säkrare system” säger Pete Lau, vd och grundare Oneplus.

OnePlus 6T McLaren Edition

Lämna ett svar