Visste du att...
5

Aquarist

Recension: Ptr.

Simulatorspel finns det hur många som helst av nuförtiden, men inte allt för många där man ska ta hand om ett akvarium. Är du fiskarnas bästa vän?

Aquarist är en akvarieskötarsimulator som spelas i förstapersonsperspektiv. Spelet inleds med att den fjortonåriga huvudkaraktären får ett akvarium av sin far och att man som spelare guidas igenom spelets grunder – köpa utrustning, dekorera och hålla akvariet rent, införskaffa fiskar som självklart ska matas och så vidare. Inledningsvis är valen begränsade, men allt eftersom blir alternativen fler som vanligt i spelens värld.

Sett till fiskar, akvarier och själva simulatoraspekten är det inget större fel på Aquarist, utan de brister som finns rör främst gränssnittet. Man är begränsad till en trög pekare i menyerna och kan inte använda styrkors eller triggerknappar för att bläddra, viss text är så liten att den är svårläst om man sitter längre bort än halvmetern från en hyfsat stor tv och knapptrycken registreras inte alltid när man ska välja saker. Karaktären man styr kan heller inte backa av någon anledning.

Kan man stå ut med osmidiga menyer finns här ändå ett rätt så gediget fiskskötarspel och grafiken får sägas vara okej. Är man inte intresserad av fiskar utan är ute efter ett simulatorspel i allmänhet finns det dock bättre alternativ.