Visste du att...

Sämre försäljning i Sverige 2022

Sämre försäljning

Efter två fantastiska år har 2022 startat försiktigt. Datorer, ljudprodukter och spelkonsoler ökar fortsatt, medan övriga produktkategorier uppvisar vikande försäljningssiffror.

Under februari ökade kategorin audio med 10 procent och mobiltelefoner med två procent. Den ackumulerade försäljningen för årets två första månader sjönk med två procent jämfört med motsvarande period förra året.

”Året börjar med ett tapp i försäljningen totalt sett. Det är egentligen inte så förvånande med tanke på de senast två årens makalösa försäljning” säger Klas Elm, VD ElektronikBranschen.