Visste du att...

Vad lyssnar vi på när vi pendlar

Det lyssnar svenskarna på när de pendlar till och från jobb eller skola

Användandet av hörlurar när vi reser till och från jobbet eller skolan i Sverige är stort. Hela 64 procent av de som använder kollektivtrafik för att pendla säger att de regelbundet använder hörlurar för att lyssna på något under resan.

Vad är det då som folk lyssnar på?
Hörlurstillverkaren Jabra har gjort en undersökning om vad det lyssnas på till och från diverse ställen. De tillfrgåade är mellan 18 och 65 år. Majoriteten, 53 procent svarar att de lyssnar på musik. På en andra plats hittar vi radio och podcasts, det här lyssnar 51 procent på. Sedan på tredjeplatsen finns telefonsamtal. Här har vi en lista på de sju populäraste sakerna att lyssna på för pendlande svenskar.

1. Musik (53 %)
2. Radio/Podcasts (51 %)
3. Telefonsamtal (20 %)
4. Ljudböcker (14 %)
5. Sociala medier (9 %)
6. Youtube (8 %)
7. Spel (5 %)

Mer musik i yngre åldrar
Åldersgruppen 18-29 år så är det hela 81 procent som lyssnar på musik. Musiklyssnandet verkar dock avta med åldern, i gruppen 61-65 år är det endast 26 procent som säger sig lyssna på musik.

På andra plats med 51 procent kommer radio och podcasts som det lyssnas på i stor uträckning under pendlingen. På tredje plats med 20 procent kommer som tidigare nämnts telefonsamtalen. Även när det gäller telefonsamtal utmärker sig de yngre. I åldersgruppen 18-29 år uppger 25 procent att de gärna pratar i telefon. Med åldern minskar dock samtalen, i åldersgruppen 61-65 år är det endast 10 procent som pratar i telefon när de pendlar. I denna åldersgrupp är podcasts och radio vanligast (34 %).

På fjärde plats i vår lista kommer ljudböckerna. De är inte lika populärt som man kanske kan tro, 14 procent uppger att de lyssnar på böcker när de pendlar. Endast nio procent använder hörlurar när de scrollar på sociala medier då de pendlar. Det gör att sociala medier hamnar på femte plats. Av de tillfrågade är det åtta procent som tittar på YouTube med hörlurar på, när de pendlar. YouTube hamnar därför på sjätte plats. Det är vanligast bland 18-29 åringar att titta på videoklipp där 17 procent har svarat att de gör det när de pendlar. Bland de äldre finns knappt YouTube-tittande med som alternativ, i gruppen 61-65 år säger endast en procent samma sak.

På sjunde plats och längst ned på listan hittar vi spelen på telefonen. Endast fem procent av de tillfrågade har hörlurar på för att kunna höra ljudet från spelet.

Den främsta orsaken till att folk använder hörlurar är för att lyssna på något, detta uppger hela 64 procent. Av de tillfrågade uppger 30 procent att de vill skapa en egen bubbla och stänga ute resten av världen. Två procent svarar att de använder hörlurar för att kunna koncentrera sig.

Undersökningen är genomförd av PFM Research på uppdrag av Jabra under juni månad 2019, 1000 personer, i åldern 18 till 65 år, runt om i Sverige deltog i undersökningen.

Personligen använder jag hörlurar utan att ha någon ljudkälla alls, mest för att minska ljud, men även för att slippa interaktioner i onödan. Inte as social, mer asocial.

Jabra Elite 65t

Lämna ett svar