Visste du att...

Undvik vattenskador med smart teknik

Grohe lanserar Grohe Sense och Sense Guard – i syfte att minska antalet vattenskador i bostäder

Grohe Sense och Sense Guard är Grohes senaste lösningar för framtidens smarta bostäder. Vattendetektorn Grohe Sense övervakar både rumstemperaturer och fuktnivåer samt upptäcker eventuell frostrisk. Vattenfelsbrytaren Grohe Sense Guard installeras på husets inkommande vattenledning och kan stoppa vattenflödet automatiskt vid läckage. Både Sense och Sense Guard övervakas och kontrolleras enkelt via den helt nya Grohe Ondus-appen.

Innovativa produkter för en smartare framtid
Grohe Sense är en smart vattendetektor som är till för att upptäcka eventuella vattenskador i hemmet. Detektorn placeras i utrymmen där det finns risk för fukt och vattenskador, exempelvis under diskbänken i köket eller i tvättstugan, och varnar direkt om detektorns botten berörs av läckage eller översvämning. Dessutom övervakar den rummets temperatur och fuktnivå samt upptäcker eventuell frostrisk. Den ger varningar om nivåerna blir för höga eller för låga. Flera enheter i olika rum, eller vid kritiska platser, kan underlätta snabb upptäckt av läckage och gör det möjligt för husägaren att begränsa skadeverkan.

”Grohe Sense och Sense Guard är unika produkter utvecklade för att förebygga och minska antalet vattenskador. Vattenskador relaterade till vattenledningar är en av de vanligaste skadorna i ett hus och det är ofta en tidsödande och kostsam process att åtgärda och reparera skadan. Med Grohe Sense Guard som automatiskt stänger av vattnet vid ett läckage kan flertalet vattenskador undvikas helt”, säger Johan Kling, Country Manager på Grohe Sverige.

Grohe Sense Guard installeras på husets inkommande vattenledning och är en smart vattenfelsbrytare som upptäcker frostrisk eller sprickor i rörsystemet nedströms och stänger av vattentillförseln automatiskt om behovet uppstår. Ett mikroläcktest utförs en gång vartannat dygn och även de minsta läckorna i kylvattensystemet kan upptäckas. Vattenfelsbrytaren spårar även vattenförbrukningen och övervakar kontinuerligt vattenflödet, vattentrycket och temperaturen så att användare när som helst kan kontrollera sin individuella vattenförbrukning.

Genom att kombinera Grohe Sense Guard med Grohe Sense blir systemet komplett. På det här sättet kan även förhöjda fuktnivåer i hemmet upptäckas. Grohes innovativa Sense-system bygger på trådlös LAN-teknik, som styrs via Grohe Ondus app. Appen erbjuder högsta möjliga vattensäkerhet och gör det möjligt att kontinuerligt övervaka och kontrollera Grohe Sense och Grohe Sense Guard – när och var som helst. Skulle faran vara framme meddelas användaren direkt genom en varning på sin internetanslutna smarttelefon. Vattentillförseln kan då stängas av omedelbart via appen för att förhindra stora skador. Med hjälp av appen ges användaren även möjlighet att spåra sin vattenförbrukning.

Lämna ett svar