Visste du att...
6.5

Conflict: Desert Storm

Text: Caracarn

Desert Storm; 17 januari – 28 februari 1991. Nu har du chansen att hjälpa de allierade.

Conflict: Desert Storm utspelar sig under gulfkriget i början på 90-talet. Som fyra soldater i antingen amerikanska U.S. Delta Force eller i brittiska specialstyrkan SAS – det spelar i princip ingen roll vilket man väljer – så ska man utföra diverse olika uppdrag bakom fiendens linjer för att hjälpa till i anfallet mot Irak. Dessa uppdrag kan bestå av att spränga en bro, förstöra missilramper eller att helt enkelt utplåna allt motstånd i ett område. Miljöerna varierar mellan ökenlandskap, städer och en och annan militärbas.

De fyra soldater har alla sina egna specialförmågor; en är expert på att använda tunga vapen som maskingevär och raketgevär, en är prickskytt, en tredje agerar både sprängmedelsexpert och läkare och till sist en soldat som är bra på det mesta.

Man styr hela tiden en av soldaterna medan de andra kan ges order som består av: stanna, följ mig, spring dit eller skjut på allt du ser. När som helst går det att byta mellan de fyra olika personerna så att man får variera sig lite – personligen så föredrar jag att lägga mig på ett tak med prickskytten och skjuta mot de intet ont anade irakierna.

Under uppdragens gång så kan det ofta vara bra att ha någon form av taktik. Att skapa korseld som fienden springer in i är ett bra alternativ, liksom att placera ut sin krypskytt på ett strategiskt ställe. Vid attacker kan man välja mellan att rusa framåt med fingret nedtryckt på avtryckaren eller en mer försiktigt smygande taktik. Det senare är dock oftast omöjligt då fienden ser dig på oerhört långt håll och har de väl sett dig så sätts larmet på och då är det ingen större idé att försöka smyga sig på dem. Intelligensen hos fienderna kan man ifrågasätta, oftast rusar de bara rakt emot en – vilket innebär att de blir till enkla mål.

Kontrollerna i spelet fungerar lite halvdant, gubbarna rör sig väldigt trögt i sidled och det kan bli väldigt förvirrat i stridens hetta då de inte gör som man vill. Det sämsta är dock systemet som används för att byta vapen och utrustning, genom att hålla inne trekant får man fram en meny där man får bläddra sig fram till det vapen man vill ha. Detta resulterar i att man blir stillastående i fyra-fem sekunder varje gång det är dags att byta vapen och detta brukar oftast innebära ett antal kulhål i jackan.

Banorna som uppdragen utspelar sig på ser väldigt trista ut – nu kanske inte en öken är så rolig i och för sig – men även stadsbanorna är väldigt grå. Uppdragen i sig innebär allt som oftast att man får börja med att eliminera allt motstånd och sedan ta sig an det preliminära målet.

Den stora behållningen i spelet är det tvåspelarläge som finns. Skärmen delas då på mitten och polaren får ta kontroll över två av soldaterna. Detta innebär att man får bättre kontroll över manskapet och dessutom är det alltid roligare att vara fler som spelar.

Sammanfattningsvis kan sägas att Conflict: Desert Storm kan vara kul ett tag. Men den bristfälliga styrningen och de trista banorna gör att man tröttnar ganska fort – är man två så blir det dock betydligt roligare. Dessutom finns det bättre alternativ som till exempel Ghost Recon om man vill spela den här typen av spel. Så mitt råd är att testa innan köp.