Visste du att...

Corsair köper Fanatec

corsair

Corsair köper Fanatec

Corsair förvärv av Fanatec, det ledande varumärket för racingsimulatormaskinvara.

Corsair meddelade idag att de har påbörjat förhandlingar om att förvärva racingsim-specialisten Endor AG, det vill säga ägare till det Fanatec. Corsair har nått en överenskommelse med Endor om att finansiera dess kortsiktiga likviditetsbehov medan båda företagen förhandlar om en omstrukturering av Endors cirka €70 miljoner i skuld, vilket slutligen kommer att resultera i att Corsair förvärvar Endor.

”Fanatec är ett otroligt varumärke med en stark gemenskap, och vi tror att Corsair är det idealiska hemmet för Fanatecs lojala kunder, anställda och affärspartners”, säger Corsairs VD Andy Paul. ”Denna transaktion skulle lösa företagets betydande skuldbörda och positionera företaget för tillväxt och fortsatt utvidgning av produktportföljen.”