Visste du att...

Försäljningen av hemelektronik minskade under 2023

Tuffa tider

Försäljningen av hemelektronik minskade med sju procent under 2023 i Sverige. Störst är minskningen på datorer och plattor, medan spelkonsoler och större tv-apparater har sålt bäst.

”Det har varit ett tufft år för branschen och för konsumenterna. Dyrare boende, energi och mat lämnar mindre kvar till annat” säger Pernilla Enebrink, vd ElektronikBranschen.

Färre stationära datorer
Störst försäljningstapp står datorer för som minskade med 32 procent. I gruppen datorer ingår alla stationära datorer och så kallande speldatorer. För bärbara datorer är minskningen inte lika dramatisk och på landar minus 14 procent.

Den produktgrupp som klarade sig näst bäst är de större tv-apparaterna. Försäljningen 65-tummare är oförändrad sedan 2022. Men de mindre storlekarna minskar med totalt fem procent.

Vinnaren
Den enda produktgrupp som visar på en positiv försäljningsutveckling under 2023 är spelkonsolerna. Det beror delvis på ett ökat intresse, men också på störningar i leveranser av spelkonsoler under 2022, vilket påverkar siffrorna för 2023.

Trots den minskade försäljningen av hemelektronik under 2023 ökade skatteintäkterna från elektronikskatten kraftigt sedan ändringar av skatten genomfördes den 1 juli 2023. Skatteverkets egna siffor visar på en ökning av de faktiska skatteintäkterna med 45 procent. Korrigerat för försäljningstappet är ökningen av skatteintäkterna hela 57 procent. I höstbudgeten skrev regeringen att skatteintäkterna för elektronikskatten, även kallad kemikalieskatten, inte skulle öka till följd av förändringarna.

”Att regeringen i det här svåra ekonomiska läget väljer att kraftig höja elektronikskatten är obegripligt. Elektronikskatt plus moms på elektronikskatten kan nu hamna på nästan 680 kronor för en produkt. Det gör att fler tvingas välja billigare produkter som kan ha kortare hållbarhet vilket är sämre för miljön. Skatten måste tas bort.” avslutar Pernilla Enebrink.