Visste du att...

Spelutvecklarindex 2022 presenterades idag

Spelutvecklarindex 2022

Spelbranschen har på några årtionden vuxit från en hobby till en världsomspännande industri med kulturell och ekonomisk betydelse.

Spelutvecklarindex 2022
Idag presenterades Spelutvecklarindex 2022 i samband med att Invest in Games ägde rum på Södermalm i Stockholm. Där kunde man höra att svenska dataspelsindustrins omsättning växte till 27,5 miljarder kronor under 2021 vilket är en ökning med 19 procent i de svenskregistrerade bolagen. Totalt inklusive dotterbolag i utlandet omsatte den svenska branschen 58,9 miljarder kronor, en ökning på 41 procent.

7944 jobbar med spel
Totalt jobbar det 7944 personer med spel i Sverige och av dessa är runt 78 procent män. Räknar man svenskägda företag blir det i stället 11 158 personer.

93 nya spelföretag startades under 2021 och totalt finns det nu 785 aktiva spelföretag i vårat avlånga land. Det är en ökning med 15 procent från året innan.

Skatter
De tio mest lönsamma bolagen betalade tillsammans in över 1,2 miljarder SEK i bolagsskatt på sina vinster. De tio största arbetsgivarna har sammanlagt betalat nästan 2 miljarder i löneskatter. 21 svenska bolag är noterade på börsen i Sverige och tillsammans omsatte de 37 miljarder SEK under 2021.

Vill du läsa hela rapporten finns det här.