Visste du att...

Zordix köper Dimfrost

Zordix förvärvar spelstudion Dimfrost

Inte bara Tencent som köper svenska spelstudios
Umeå-baserade Zordix har idag ingått ett avtal innebärandes att Zordix förvärvar 100 procent av aktierna i den Norrköping-baserade spelstudion Dimfrost Studio.

Köpeskillingen uppgår till en kontant betalning om sammanlagt 300 000 kronor samt genom nyemission av 331 524 B-aktier i Zordix, motsvarande tre procent av samtliga aktier i Zordix.

Bramble till konsol och PC
Dimfrost grundades 2017 och har vid tidpunkten av uppköpet fem anställda. Dimfrost utvecklar för närvarande ett story-drivet äventyrsspel med arbetsnamnet Bramble: The Mountain King, vilket är inspirerat av folksagor, mytologi och illustrationer från John Bauers böcker om nordiska väsen. Bramble utvecklas i nuläget till Xbox One, Playstation 4 och PC.

Lämna ett svar