Visste du att...

Arctic Game Lab – Spelutveckling i Norr

arctic game lab

Norrland placeras på spelkartan

Det är flera regioner som satsar på spelutveckling och de är primärt placerade i södra Sverige, men det börjar bubbla om spelutveckling i Norrland också. Eller Norrbotten och Västerbotten för att vara mer exakt. Där finns Arctic Game Lab som är arrangerade i flera olika stadier i spelutveckling och vi har frågat vad de sysslar med.

arctic game lab

Vad är Arctic Game Lab?
Arctic Game Lab arbetar för att etablera och utveckla ett spelutvecklingskluster i norra Sverige. Arbetet startade 2015 och inkluderar idag fem kommuner, vilka är Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå. Det är cirka 30 spelutvecklande företag med tillsammans runt 150 anställda och sju utbildningar med över 250 studenter. Spelföretagen släpper i snitt ett spel per månad och det lär öka i och med att fler företag etablerar sig.

Inkubatorer och Game Jams
Arctic Game Lab jobbar med att addera spel till det redan befintligt innovationssystemet på plats. Det innebär idag att de engagerar sex inkubatorer, cirka 15 utbildningsanordnare, ett stort antal finansiärer och andra aktörer i systemet regionalt.

De arbetar även nationellt och internationellt för att synliggöra sina kluster och attrahera talanger, företag och kapital. Det vill säga tre saker som krävs för att lyckas. Dessutom bedrivs innovationsarbetet i egen regi, då till exempel via Game Jams. Därutöver pitch-processer och annat för att öka antalet spelutvecklingsprojekt i de fem ständerna. Arctic Game Labs största mötesplats är Nordsken som med nästan 20.000 besökare är ett av Sveriges största spelevent.

arctic game lab

Framtiden
Målsättningen är att spelutvecklingsklustret till 2030 skall inkludera 100 företag med 1000 anställda och 20 utbildningar med 1000 studerande.

Huruvida målen nås eller inte får framtiden utvisa, men de jobbar i högt tempo och är mycket målmedvetna.

arctic game lab

Lämna ett svar