Visste du att...

Många gamla telefoner får nya ägare

Redeem Nordics rapporterar att man det senaste verksamhetsåret återigen svarade för en stor ökning av antalet mobila enheter som man återtog via sina partners och sedan sålde vidare till nya användare.

Fler än 1,8 miljoner mobila enheter per år hanterade företaget förra året globalt. Redeem Nordics med huvudkontor i Tartu, Estland och verksamhet i de nordiska länderna samt Baltikum ansvarade för att mer än 500 000 mobila enheter kunde bytas in och säljas vidare till nya ägare under det senaste verksamhetsåret.

”Under de senaste fem åren har vi haft en mycket positiv utveckling av vår verksamhet”, säger Peter Ekström, VD för Redeem Nordics. ”Vi har haft en genomsnittlig tillväxt på mer än 20 procent per år”.

Både företag och privatpersoner inser i allt högre grad att det dels finns ett andrahandsvärde i sina gamla telefoner samt att det är miljömässigt felaktigt att skrota telefonerna efter några få år. Under vårt föregående verksamhetsår återbetalade vi cirka 300 miljoner kronor till de kunder som lämnade in sina mobila enheter till Redeem Nordics för återanvändning.

”Fortfarande är det bara en mindre del av alla mobila enheter som säljs som kommer tillbaka på andrahandsmarknaden, men vi ser helt klart en ökad medvetenhet”, säger Peter Ekström.

Redeem arbetar tillsammans med de flesta mobiloperatörerna och återförsäljarna på marknaden för att minimera miljöpåverkan genom att se till att produkter som är funktionsdugliga återanvänds samt att de som inte kan återanvändas tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Av de mobila enheter som är funktionsdugliga och kan återanvändas säljer Redeem Nordics mer än 85 procent av enheterna för användning i Europa och resterande för användning i Asien och Afrika.

Lämna ett svar