Visste du att...
7

Scarlet Nexus

Scarlet Nexus har ett välberättat narrativ med raska strider.

Metropolen New Himuka lever i en nära framtid under ständigt hot från mystiska varelser kallade The Others. I stadens organiserade försvar hittar vi Yuito och Kasane, två medlemmar i militärstyrkan som står mellan The Others och New Himuka. De är också spelets båda spelbara karaktärer.

Ur ett tredjepersonsperspektiv ger spelaren sig av på uppdrag att mota undan fienden från stadslinjen. Konfrontationer består av närstrid kombinerat med Yuito och Kasanes telekinesikrafter – psychokinesis som spelet kallar det. Dynamiken blir då att hugga mot fienden för att sedan snabbt skapa distans och med sin viljekraft slänga objekt mot dem. Det är ett system med stora möjligheter för experimentering och improvisering då så många objekt i sin närhet kan användas som projektiler.

Under äventyrets gång stöter spelaren på andra karaktärer som kan agera support i striderna. Ju mer tid spelaren besegrar fiender tillsammans med sin medhjälpare, desto mer unika förmågor och färdigheter låses upp.

Scarlet Nexus berättar en intressant historia med mycket extra innehåll att konsumera för alla hungriga efter det.