Visste du att...

Nord VPN lanserar cyberförsäkring

Nord VPN erbjuder Cyberförsäkring

Nord VPN tar nu ett steg framåt genom att erbjuda viktiga cyberförsäkringsförmåner till sina kunder i Sverige. Genom ett samarbete med utvalda försäkringsbolag strävar Nord VPN efter att fylla i de kryphål som finns inom cybersäkerhet och stödja sina kunder mot de påverkningar som cyberkriminalitet kan ha på huvudmarknaderna.

Tomas Sinicki, VD för Nord Security, förklarar ”Även om cybersäkerhets- och integritetsverktyg hjälper till att skydda internetanvändare ur ett tekniskt perspektiv är den mänskliga faktorn fortfarande en betydande faktor inom cybersäkerhet, och ingen är helt skyddad från bedrägerier. Särskilt med tanke på att de cyberkriminellas metoder blir allt mer sofistikerade kan även cyberkunniga användare ibland råka illa ut. Med cyberförsäkring som en del av vårt produktpaket vill vi komplettera våra tekniska lösningar, täppa till luckorna inom cybersäkerhet och stödja våra kunder som drabbats av cyberattacker.”

De två huvudsakliga förmånerna i cyberförsäkringen för svenska kunder är ersättning vid cyberbedrägeri och ersättning vid E-handelsbedrägeri. Ersättning vid cyberbedrägeri innebär att användare kan få ersättning om de överfört pengar från ett personligt konto till följd av ett cyberbedrägeri där de lurats genom falska e-postmeddelanden, textmeddelanden eller telefonsamtal som utgav sig för att vara från en legitim källa.

På samma sätt erbjuder Ersättning vid e-handelsbedrägeri ersättning när användare har blivit lurade att köpa varor eller tjänster online från en bedräglig webbplats eller handelsplattform.

Kunder har möjlighet att begära ersättning på upp till 50 000 kr under en 12-månadersperiod om de inte lyckats få ersättning från sina banker, kreditkortsföretag eller andra finansiella institutioner. Dessutom täcker cyberförsäkringsförmånerna drabbade kunder dygnet runt över hela världen.