Visste du att...

Starbreeze sparkar sin VD

Payday 2

Starbreeze sparkar sin VD

Vi ska inte ge oss in i snack när det gäller affärsvärlden då vi har samma förståelse för varför man sparkar en VD som varför man sparkar en tränare i valfri idrott efter tre matcher. Så vi väljer att bara rapportera vad Starbreeze skickat ut.

Styrelsen för Starbreeze har utsett nuvarande styrelseledamot Juergen Goeldner till tillförordnad VD för Starbreeze med omedelbar verkan. En rekryteringsprocess för en permanent VD har inletts.

Starbreeze pressmeddelande
Juergen Goeldner har varit verksam i spelbranschen i 40 år och har haft flera ledande befattningar. Hans senaste ledande befattning var som VD för Focus Home Interactive. Juergen Goeldner har varit styrelseledamot i Starbreeze sedan 2023.

”Bolaget har en tydlig strategi som fokuserar på att skapa attraktiva spel på egna och licensierade IP:er. Styrelsens samlade bedömning är att genomförandet av strategin behöver ett annat ledarskap. Juergen Goeldner har varit en del av styrelsen sedan 2023 och är med sin över 40-åriga branscherfarenhet en stark interimslösning”, säger Torgny Hellström, styrelseordförande för Starbreeze.

Tobias Sjögren kommer att vara tillgänglig för Starbreeze för att säkerställa en smidig övergång.

”Å styrelsens vägnar vill jag tacka Tobias Sjögren för hans insatser under de senaste tre åren. Tobias tog över rodret för Starbreeze i en utmanande fas och jag lyckönskar honom i hans framtida åtaganden”, fortsätter Torgny Hellström.

”Starbreeze har en stark historik av att utveckla och förlägga spel globalt. Efter lanseringen av Payday 3 är bolaget väl positionerat för att utnyttja styrkorna i organisationen för att monetarisera och utveckla IP-portföljen. Jag ser fram emot att tillträda en operativ position och, tillsammans med ledningen, säkerställa genomförandet av denna strategi”, säger Juergen Goeldner, tillförordnad VD för Starbreeze.

Juergens roll som styrelseledamot och nomineringen till ordförande påverkas inte av denna utnämning.

starbreeze