Visste du att...

Nytt svenskt spel – Undead Inc

Undead Inc

Rightsized Games är en rätt ny studio och deras första spel är Undead Inc som ges ut av Team 17.

Undead Inc beskrivs så här av Team 17…
Etablera en lokal dotterbolag till Endswell Medical Corporation. Med flera platser där din franchise kan vara belägen kommer varje biotop att ha nya unika funktioner som håller saker fräscha samtidigt som de erbjuder olika utmaningar.

Du kommer att behöva bygga och expandera dina kontor och forskningsanläggningar. Anställ och hantera din personal effektivt för att maximera effektiviteten. För att tillfredsställa företagets huvudkontor måste du se till att du levererar allt större vinster. Laglig verksamhet kommer bara att ge dig så mycket – om du verkligen vill utmärka dig måste du pressa gränserna för vetenskap och medicin. Lämna etiken vid dörren och forska om olagliga bakterier och virus för att hjälpa till att utveckla banbrytande behandlingar och biologiska vapen.

Behåll kontrollen över din verksamhet och se till att affärerna går smidigt. Hantera misstänksamhetsnivåerna genom att se till att din personal är lojal, muta eller skrämma politiker och lokala tjänstemän, hålla polisen på avstånd och ligga steget före dina rivaler.

Att pressa gränser kan vara farligt – se till att du håller farliga aktiviteter under kontroll genom att tillhandahålla personalen tillräcklig personlig skyddsutrustning och säkerhetsprotokoll, hålla yttre påverkan borta och om det behövs se till att din direktör är på plats för att hantera eventuella missöden ”internt”.

Förlora inte kontrollen
Att förlora kontrollen är en fråga om när, inte om… När tiden kommer måste du se till att du är redo. Samla pålitlig personal, så mycket pengar och forskning du kan bära och ta dig till extraktionspunkten innan det är för sent. Allt som samlas kommer att vara till stor nytta i din nästa franchise…

Kom ihåg att All’s Well, that Endswell …