Visste du att...

2020 var ett bra år för elektronikbranschen

Bra år för hårdvara i alla fall

Summeringen av 2020 visar att försäljningen av hemelektronik ökat oerhört.

December var dock sämre än 2019 – tack och lov
Försäljningen under december var dock lägre än under 2019, delvis beroende på att Black Friday inföll under månaden innan men också att mellandagsrean har varit svårare med Covid.

”Minskningen under december är delvis ett resultat av att branschen tog sitt ansvar under den fysiska mellandagsrean. Men sett över hela året har försäljningen varit helt fantastisk” säger Klas Elm, Elektronikbranschen.

2020 ökade med 12 procent
Värdet av den ackumulerade försäljningen under 2020 steg med 12 procent jämfört med fjolåret. Försäljningen av TV steg under året med 29 procent och för de största TV-skärmarna steg försäljningen med 50 procent jämfört med 2019. Försäljningen av surfplattor sjönk med 4 procent, medan övriga IT-kategorier steg. Försäljningen av mobiltelefoner under året var samma som under 2019, medan spelkonsoler steg med 18 procent under året.

Spelkonsolerna hade nog ökat ännu mer om det fanns fler att köpa.