Visste du att...

Svenska spelbranschen växer och ökar i omsättning

swegame dalarna

Spelbranschen fortsätter växa

Spelutvecklarnas omsättning växte med 27% och uppgick till 24,3 miljarder kronor 2019.

Spelutvecklarindex
Årets Spelutvecklarindex-rapport visar fortsatt tillväxt för svenska spelutvecklare som sammanlagt ökar omsättningen med 27% till 24,3 miljarder kronor. Därtill kommer engångsinkomster relaterade till spelverksamheten, den totala omsättningen 2019 var drygt 41 miljarder kronor.

2019 fanns 442 spelutvecklingsföretag med 8579 personer anställda
Antalet anställda ökade med 8% eller 657 heltidstjänster. Svenska spelföretag har svårt att rekrytera personal i Sverige, vilket gjort att fler bolag expanderat utanför landets gränser, rapporten redovisar därför även svenska företags anställda i utlandet. Det kan man väl tycka är lite fusk för att blåsa upp totalen, men siffror för bara Sverige finns också att tillgå.

Totalt var 8578 personer anställda i svenska dataspelsföretag, en ökning med drygt 175% på fem år. Av dessa var 5579 anställda i Sverige. Antalet kvinnor ökade med 11% till 1894 personer 2019, vilket motsvarar 22% av samtliga anställda.

Vill du läsa hela rapporten finns den som PDF.