Visste du att...

THQ Nordic publicerar resultat för andra kvartalet 2017

Idag gick THQ Nordic ut med ett pressmeddeladen för andra kvartalet 2017 och då vi inte är slå slängda på sånt här är det lika bra att pressmeddelandet publiceras i sin helhet.

THQ Nordic AB (publ) publicerar Q2 för 2017

MARKNADSFÖRINGSINSATSER DRIVER FÖRSÄLJNINGEN, RÖRELSERESULTATET ÖKADE MED 113%

Vi fortsätter att dra nytta av skalbarheten i vår asset care-modell. 77% av intäkterna är hänförliga till våra egna titlar och varumärken. Nettoomsättningen ökade med 62% under kvartalet till 85,6 MSEK och EBIT ökade med 113% under kvartalet till 30,3 MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 35%.

I maj kommunicerades den kommande lanseringen av Darksiders III, vilket medförde en kraftig försäljningsökning av tidigare versioner av spelet. Detta är ett bra exempel på hur vi ökar värdet på den befintliga katalogen genom att utveckla uppföljare som ökar försäljning av tidigare titlar.

Förlags- och utvecklingsteamen ser väldigt mycket fram emot den kommande Gamescom-mässan i Köln, där vi kommer att presentera spelbara versioner av kommande uppföljare. Vi förväntar oss fortsatta framgångar under andra halvåret, där merparten av försäljningen kommer att koncentreras till fjärde kvartalet som en följd av planerade lanseringsdatum och normala säsongsvariationer.

– LARS WINGEFORS, GRUNDARE & VD

Andra kvartalet 2017

Nettoomsättningen ökade med 62% till 85,6 MSEK (52,7).
Egna titlar motsvarade 65,2 MSEK (38,6), eller 77%, av nettoomsättningen under kvartalet.
EBITDA uppgick till 39,7 MSEK (23,2), motsvarande en EBITDA-marginal om 46%.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,6 MSEK (2,0).
Resultat per aktie uppgick till 0,32 SEK (0,18).
5 egna titlar och 2 förlagstitlar lanserades under det andra kvartalet.

Lämna ett svar