Visste du att...

Sverige behöver fler utvecklare har Spelbranschen kommit fram till

swegame spelutveckling fatshark jobb

Fler utvecklare

Vid konferensen Kraftsamling Dataspelsbranschen släpptes rapporten ”Vägar in i Spelbranschen”, vilket är en ny rapport som kartlägger Sveriges spelutbildningar och dess utmaningar kopplade till kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring.

Vägar in i Spelbranschen
Rapporten är ämnad att vara en guide för potentiella spelutvecklare och även för att belysa problem kopplade till kompetens. Det gäller att det blir fler utvecklare för att kunna hålla i den positiva trenden i vårat avlånga land. Rapporten initierades tack vare Kraftsamling Dataspelsbranschen och är resultatet av ett projekt delfinansierat av Tillväxtverket. Vägar in i spelbranschen går igenom hur svenska utbildningar, vilka yrkesroller som finns i branschen och analyserar läget.

Slutsatser som dragits…
Inom 10 år kommer Sverige sakna minst 25 000 spelutvecklare för att behålla samma tillväxttakt om det fortskrider som det gör nu. Det låter rätt omöjligt för att vara ärlig då det alltså är 2500 nyanställningar per år. Under 2021 anställdes 1348 personer till exempel och 616 person slutförde en spelutbildning. Men det ska poängteras att många hittar jobb innan de avlagt examen – dock inte så många att skillnaden skulle bli markant i räknenskaper.

Andra siffror är att 27 procent av alla som påbörjade en spelutbildning under 2022 på högskola, universitet eller yrkeshögskola är kvinnor. Mellan 30-50 procent av alla som arbetar i med spel i Sverige har flyttat hit från andra länder och av dessa har hälften flyttat från länder utanför EU. Det är dock ganska duktig skillnad mellan 30-50 procent, just där känns det lite som någon gissat sig fram till en siffra…

Lösningarna
Fler utbildningsplatser, kortare ledtider och bättre regler för arbetstillstånd, mer medel till forskning, att fler får möjlighet att lära sig spelutveckling och att fler kvinnor uppmuntras söka eftergymnasiala utbildningar inom spel.

Läs hela rapporten här.

Boden game jam