Visste du att...

Svenska Snake vs Snake ute på Playstation

Snake vs Snake

Sveriges mest kända orm är numera Sir Vääs, men i skuggan av honom finns Snake vs Snake som mu kommer till Playstation.

Pretty Flyg Games
Snake vs Snake är utvecklat i Sverige av Pretty Fly Games. En studio som specialiserat sig på mindre spel med stor spelglädje.

Så här beskriver utvecklaren spelet…
Snake vs Snake is a fast paced snake game with an insane battle mode with power-ups and much more. Inspired by old classical Snake but with a much faster arcade pace and local multiplayer support.