Visste du att...

Zordix köper franska Just for Games

Zordix har varit på shoppingrunda

Umeås Zordix har varit och shoppat företag i Frankrike och kom hem med Just for Games.

Bara för spel
Zordix har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i den franska spelförläggaren och speldistributören Just For Games SAS. Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 14 miljoner Euro och ska erläggas dels kontant, dels i form av nyemitterade aktier av serie B i Zordix. Finansieringen är delvis villkorad av beslut från en extra bolagsstämma. Styrelsen avser kalla till extra bolagsstämma inom kort.

Just For Games är en fransk speldistributör och utgivare av spel till PC och konsol som primärt distribuerar inom premiumsegmentet. De samarbetar med internationella spelförläggare såsom Microsoft, Maximum Games och Marvelous. Vidare innehar Just For Games en av de största spelkatalogerna av Nintendo Switch-spel i Frankrike och är den tredje största aktören inom Switch speldistribution.

”Jag är glad och stolt att idag få välkomna Philippe och hela teamet i Just For Games till Zordix-familjen. Just For Games är ett imponerande entreprenörsdrivet bolag med en topp tre marknadsledande position inom distribution i Frankrike och en nystartad snabbt växande förlagsverksamhet. Bolagets förmåga att växa med 30 procent årligen är i världsklass. Genom Just For Games har vi tagit ett viktigt steg i att utöka Zordix förmåga att leverera spel i hela värdekedjan från idé till marknad. Detta förvärv är av betydande storlek och skapar ett stabilt fundament för fortsatt expansion där 2021 kommer vara ett mycket aktivt år.” säger Matti Larsson, grundare och VD för Zordix.

”Denna transaktion markerar kulmen på tio år som ett oberoende företag likväl som början på en spännande tillväxtresa som en del av Zordix-familjen. Hela Just For Games-teamet såväl som jag själv är mycket glada över att slå ihop våra krafter och arbeta tillsammans med det väldigt begåvade Zordix-teamet som har en lång erfarenhet inom branschen.” säger Philippe Cohen, grundare och VD för Just For Games.

OverpassEtt spel från Zordix som vi inte spelat, men det är säkert bra.